Summering av kommunfullmäktige 31/10 | Sverigedemokraterna i Tidaholm
Välkommen till SD Tidaholm

Summering av kommunfullmäktige 31/10

Igår var det dags för kommunfullmäktige igen. Från Sverigedemokraterna lämnades två motioner in.

Motion Barnens Hus

Motion ekonomisk beräkning av invandring

Under Allmänhetens frågestund passade Denise Magnusson (tidigare ledamot i KF) på att gå upp och fråga kommunfullmäktige om kommunen har tänkt skicka en faktura för dröjsmålsränta till migrationsverket för de bidrag (dryga 3,3 miljoner kronor) som fortfarande inte inkommit. Något svar kunde inte ges direkt men ordförande gav besked om att svar på frågan skall tas upp under nästa kommunfullmäktige i november. Denise har försökt få svar från socialförvaltningens chef men utan resultat och valde därför att gå upp i KF och fråga.

Hela kommunfullmäktiges sammanträde kan du se på nätet om du missade det igår.

https://tidaholm.solidtango.com/video/kf-2016-10-31-31-oct-19-58