Motioner | Sverigedemokraterna i Tidaholm
Välkommen till SD Tidaholm

Motioner

Motion Barnens Hus

Motion ekonomisk beräkning av invandring

Motion förberedelseskola

Motion demokratilyft

Motion Närtrafik, grundutbud

Motion insynsplats 2015-09-15

Idag har kommunen flertalet nämnder och en kommunstyrelse utan samtliga partier närvarande. Problematiken med detta för kommunfullmäktige är att dom partier som ej är representerade i dessa nämnder och kommunstyrelse ej får tillräcklig information under ett ärendes gång, inte förrän förslag till beslut behandlas i kommunfullmäktige efter diverse beredningar.
För att få en rättvis bedömning av varje ärende i kommunfullmäktige bör samtliga partier ha möjlighet till att följa ett ärende och dess beredning.
Genom att ge en insynsplats i vardera nämnd och kommunstyrelse får partierna möjligheten att följa dom ärenden som behandlas.
Med anledning av vad som ovan har anförts yrkar vi
Att minst en från varje parti skall ha möjlighet att få information från samtliga möten gällande ärenden denne vill följa genom en insynsplats i nämnd och kommunstyrelse.
Att varje parti skall kunna få möjlighet att närvara med minst en person vid nämndmöten.
Att ge varje parti som ej har ledamot i kommunstyrelse en insynsplats.
Att ge varje parti insynsplats i nämnder och kommunstyrelse vid varje offentligt ärende.