Motion för ett bredare grundutbud av närtrafiken | Sverigedemokraterna i Tidaholm
Välkommen till SD Tidaholm

Motion för ett bredare grundutbud av närtrafiken

I förra veckans kommunfullmäktige lämnade vi i Sverigedemokraterna in en motion gällande grundutbudet i närtrafiken.

Motion om att från Västtrafik beställa utökning av grundutbudet till att omfatta måndag-söndag. 2016-06-22

Närtrafik är öppen för alla som vill resa till och från en adress på landsbygden, eller mindre tätort, där det inte finns linjelagd kollektivtrafik på nära håll.
Resan kan ske till och från vissa förutbestämda hållplatser i större tätort, t ex affär, resecentra, busstation eller vårdcentral.

En skillnad mot vanlig linjelagd trafik är att Närtrafiken oftast utförs av mindre fordon, exempelvis en taxibil.

Vid beställning får resenären en exakt avresetid, men eftersom beställningarna samordnas inom tidsintervallet så ges inte en specifik ankomsttid.
Resan betalas kontant till föraren och kostar 41 kr för resenären.

Sverigedemokraterna ser ett behov att förändra i grundutbudet till att även omfatta lördag- söndag.
Genom detta förslag ökar vi attraktionskraften och konkurrenskraften för att leva på landsbygden.

Man kan umgås socialt och ta sig fram och tillbaka från tätorten utan dyra taxiresor.

Flera kommuner har redan idag sagt sig vara intresserade av ändringar i utbudet av Närtrafik. Idag finansieras Närtrafik helt av Västtrafik men ett ev. tillköp i grundutbudet kan hamna på kommunens bord.
Ett sådant tillköp som vi föreslår i vår motion borde inte kosta orimligt mycket (om prislappen hamnar hos kommunen). Men då underlag saknas för tillköpskostnader föreslår vi två förslag till beslut.

Sverigedemokraterna föreslår;

Att: Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att meddela Västtrafik att intresse finns för en utökning av grundutbudet i Närtrafik.
Att: Kommunfullmäktige från Västtrafik beställer ett ekonomiskt underlag för denna utökning

Sverigedemokraterna

Denise Magnusson

Maj-Britt Hiltunen

Lucas Lorentzon